Általános Szerződési Feltételek

Az oldal használatával elfogadod a következő szerződési feltételeket:


1. Az elektronikus szerződéskötés lépései

1.1. A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

1.2. Belépés a pénztárhoz, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése. Kiszállítás Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa és Szilasliget településekre. A szállítás ingyenes.

1.3. A www.pizzamare.hu a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a www.pizzamare.hu, és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik meg, Megrendelő a +36 70 614 4901 ügyfélszolgálati telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

1.4. A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, étkezési utalványal vagy bankkártyával / SZÉP kártyával lehet fizetni. Rendelés leadásakor ez utóbbi fizetési módot jelezni kell. A kiszállítás a rendelés nagyságától függően, átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 40-120 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

1.5. Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a +36 70 614 4901 ügyfélszolgálati telefonszámon jelzi.

1.6. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
a személyes adatok bármikor változtathatóak.

1.7. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a www.pizzamare.hu nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

2. Problémák, reklamáció

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:

telefonon: +36 70 614 4901
email: pizzzamare@gmail.com
Bankkártyával kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.


Rendelés lemondás, elállás joga

A 17/1999. évi Korm.rendelet értelmében a felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Azonban a Felhasználót elállási jog viszont nem illeti meg sem www.pizzamare.hu-val, sem az étteremmel szemben, mert a szolgáltatás nyújtása a megrendelés gomb lenyomásával azonnal, az elállási határidő lejárta előtt megtörténik, valamint gyorsan romlandó áruk a szerződés tárgyai.

A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez, ha a Felhasználó, akár indoklás nélkül a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a www.pizzamare.hu ügyfélszolgálatának vagy közvetlenül az étteremnek.Regisztráció

A Felhasználó köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsák ki a Felhasználóhoz.

A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni.

A www.pizzamare.hu fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

Adatvédelem

1) Az adatvédelemről általában

A Pizza Mare Bt. tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából.

Az adatkezelés célja a www.pizzamare.hu-n elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A közvetítő kereskedői tevékenységünk és jogszabályi előírások miatt kötelesek vagyunk megőrizni a rendelési adatokat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is alátámasztható legyen ételrendelések elkészítésével és kiszállításával foglalkozó éttermeink részére.

A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2) Ki az adatkezelő?

A www.pizzamare.hu szolgáltatását a(z) Pizza Mare Bt. üzemelteti.

3) Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?

a) A www.pizzamare.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen (pl.: oldalak letöltési gyakorisága). Ezeket és az ezekhez hasonló információkat utána elemezzük annak érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük.

b) A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük el, hogy a honlap emlékszik a Felhasználó bejelentkezésére, és következő látogatáskor ismerősként üdvözli. A cookie-k használatából eredő visszaélésekre a Felhasználó felelősséget vállal.

c) Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudják szállítani a megfelelő címre, az alábbi adatokat kell megadni:

Azonosító és jelszó
Vezeték- és keresztnév
Szállítási cím
E-mail cím
Telefonszám


d) A kötelező adatokon kívül megadható néhány kiegészítő adat is. Mivel ezek kitöltése nem kötelező, ezért az ezekre adott válaszokat külön megköszönjük:

Küldhetünk-e hírlevelet az e-mail címedre?


e) A megrendeléssel egyidőben rögzítésre kerülnek a Felhasználó által megadott megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A www.pizzamare.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

f) A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a Felhasználó számítógépére. A cookie-k a kosár működését, a felhasználó azonosíthatóságát segítik, így Önnek nem kell minden egyes oldalbetöltéskor bejelentkeznie, illetve anoním statisztikai célokat szolgálnak (Google Analytics). Adatbázisunkban IP címeket nem tárolunk.


4) Meddig tároljuk az adatokat?

A www.pizzamare.hu a rendelési adatokat és az ahhoz kapcsolodó Felhasználói információkat 5 évig tárolja. A regisztráció során megadott személyes adatok (kivéve, amelyek a jogszabályi előírások miatt a www.pizzamare.hu megőriz) kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

5) Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A www.pizzamare.hu ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetéséért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a www.pizzamare.hu oldal eltárolt adataihoz.


6) Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett szerver adathordozóin tárolódnak. A szerver tulajdonosa a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5). Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A www.pizzamare.hu bankkártya adatokat nem tárol.

Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül e-mailben adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a www.pizzamare.hu munkatársához fordulhat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül.

A Felhasználó maga módosíthatja személyes adatait. Erre bejelentkezés után a Személyes adatok funkció alatt van lehetőség. A regisztrációt, ill. a Felhasználó adatait az Ügyfélszolgálathoz intézett kérés esetén 5 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a www.pizzamare.hu a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A www.pizzamare.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a www.pizzamare.hu a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül e-mailben közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A www.pizzamare.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt e-mailben tájékoztatja.

A Felhasználó a jogait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.pizzamare.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Tiltott tartalmak

Kifejezetten tilos a www.pizzamare.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A www.pizzamare.hu fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

Problémák, reklamáció

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a www.pizzamare.hu honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 24 órán belül válaszol az Ügyfélszolgálat.

A Felhasználónak a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén ügyfélszolgálatunkhoz lehet fordulnia, de ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni, hiszen a www.pizzamare.hu kizárólag a megrendeléseket közvetíti a felek között.

Szerződés megszűnése és felmondása

A szerződés mind a Felhasználó, mind a www.pizzamare.hu részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak ill. az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

Záró rendelkezések

A www.pizzamare.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A www.pizzamare.hu nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.